Tätskikt

Viktigt att välja rätt entrepenör

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt tak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten
är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande.
Taket ska skydda stora värden under många år och det gör valet av material mycket viktigt.

 

 

 

Tätskiktsgarantier

De material Vi använder oss av är godkända av Tätskiktsgarantier. Tätskiktsgarantier i Norden AB har tillsammans med Zyrich Försäkrings AB arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får sammalagt 10 års skydd. Förutsättningen är att du anlitar en entreprenör som är medlem i Takentreprenörerna inom Byggentreprenörerna, och ansluten till Tätskiktsgarantier vilket Engman Tak AB är. Vi garanterar att arbetet utföres av utbildad personal och att allt material kommer från en godkänd leverantör. Garantin täcker materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.

Ersättningsbelopp
Det här är de maximala ersättningsbeloppen för skador i olika typer av fastigheter.

Villa och fritidshus
100 000:-. Självrisk 10% av ett basbelopp.

Flerfamiljshus
300 000:-. Självrisk 20% av ett basbelopp.

Övriga fastigheter
1 000 000:-. Självrisk 30% av ett basbelopp.

 

 

Jämförelsefrågor

Innan du bestämmer vilken entreprenör du skall anlita ställ dig följande frågor.

  • Är premien betald för alla 10 åren?
  • Vid skada regleras den enligt svensk lag i Sverige?
  • Anmäls skada till försäkringsbolag?
  • Är försäkringen utfärdad av ett svenskt bolag?
  • Utföres arbetet av utbildade takmöntörer?
  • Är materialen typgodkända?
  • Gäller garantin om entreprenören går i konkurs?
  • Utförs arbetet av takmontör med certifikat för heta arbeten?

När du anlitar Engman Tak AB är svaret givetvis JA på alla ovanstående frågor.
Ring oss för pris förslag på ditt nya tak. För att kontakta oss genom vår kontaktformulär klicka på knappen nedan.

 

Senast uppdaterad 13 april 2023