Uppförandekod

Engman Tak's uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

Uppförandekod Fasadgruppen.pdf

 

Senast uppdaterad 14 september 2023