Sedumtak för vackra gröna tak i Göteborg

Ett lättskött grönt tak som passar i alla
sammanhang.

Sedumtak ger en modern och miljövänlig karaktär på fastigheten och bidrar med en hållbar och effektiv dagvattenhantering.

Underhållet är minimalt men viss skötsel krävs för ett bra resultat. Sedumtak passar för flera taktyper och lutningar. Det finns att få med olika tillval för den bästa lösningen för just ditt tak.

Sedummatta är producerad i Sverige på egna odlingar och har genom åren blivit en riktig storsäljare med lång livslängd.

Sedumtak för vackra Gröna tak i Göteborg